SPOJENÁ ŠKOLA NIŽNÁ

 

 

 Najskôr pár základných informácii o škole, na ktorej učím:

Spojená škola v Nižnej

-  zastrešuje 2 školy tematicky odlišných zameraní. Je to Stredná odborná škola technická a Stredná umelecká škola.

Stredná odborná škola technická ponúka študijné obory prevažne technického zamerania. Umožňuje svojim žiakom vysoko kvalifikované formy štúdia spojené s odborným výcvikom žiakov vo vybavených dielňach a učebniach. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení plniť úlohy a požiadavky zamestnávateľov v daných výrobných odvetviach.

Škola má tieto školské vzdelávacie programy:

·         Autoelektronika

·         Osobné počítače a počítačové siete

·         Energetika

·         Manažér v autoelektronike

·         Manažment financií

·         Stolársky technik

·         Elektromechanik

Stredná umelecká škola ponúka 3 študijné odbory rôzneho tematického zamerania. Je to propagačná grafika so zameraním na všetky grafické techniky a následné spracovanie pomocou grafických systémov a umelecké spracovanie úžitkových predmetov z dreva, skla a kovu v odbore umelecko-priemyselný dizajn.

Škola má tieto školské vzdelávacie programy:

·         Propagačná grafika

·         Umelecko-priemyselný dizajn

·         Grafický dizajn

V škole študuje celkom 30 tried. Máme zriadené odborné učebne, laboratória,  špeciálne vybavené jazykové učebne, učebne pre elektroniku, technológiu, učebne pre elektrické merania a silnoprúdovú techniku, učebne a ateliéry pre drevárske a umelecké práce, učebne pre informatiku, ako aj ďalšie špecializované učebné priestory. Naša škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, posilňovňu, telocvičňu a ihrisko s asfaltovým povrchom pre všetky typy loptových hier. Tiež máme plaváreň a tenisové kurty, ktoré môžu žiaci a zamestnanci školy využívať bezplatne. Disponujeme dobre vybavenou knižnicou, ktorá slúži ako informačné centrum. Každý žiak má svoju osobnú uzamykateľnú skrinku.

 

Internát je súčasťou školy a je s ňou prepojený chodbou. Poskytuje ubytovanie pre viac než 100 žiakov. Izby sú štandardne vybavené s vlastným hygienickým kútikom (WC, umývadlo, sprchy). Domov mládeže má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre prijímanie návštev a miestnosť pre fitnes a posilňovňu. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy. 

 

Čítaj viac o tejto škole...