Vitajte na mojom webe

Stránka bude poskytovať základné informácie týkajúce sa môjho vyučovacieho predmetu, ktorým je MATEMATIKA.

Teoretická podklady a vyriešené vzorové príklady k jednotlivým tematickým celkom budú obsahovo zodpovedať predovšetkým učivu strednej odbornej školy, na ktorej momentálne učím. Študenti budú mať možnosť vrámci vlastného sebarozvoja a sebavzdelávania prepočítať si aj ďalšie úlohy, ktoré budem prezentovať na tejto stránke. Samozrejmosťou bude poskytovanie príkladov potrebných na  prípravu  písomných prác.

Súčasťou stránky budú aj materiály týkajúce sa prípravy na maturitu z matematiky (predovšetkým na externú časť). Súbor testových  úloh k jednotlivým tematickým celkom predstavuje zbierku príkladov z externej časti maturitnej skúšky za posledné roky. Teoretická príprava zodpovedá jednotlivým témam a určite je vhodné preriešiť, prípadne si pozrieť, aj zadania ďalších pridaných úloh, ktoré nie sú súčasťou bežne prepočítavaných príkladov na vyučovacích hodinách.

Za najväčší prínos považujem možnosť konzultovať riešenia problematických úloh, ako aj ďalšie dotazy týkajúce sa nielen matematiky, práve prostredníctvom tejto stránky.

A jedným z cieľov, ktoré by som chcela dosiahnuť, je aj moja osobná snaha ukázať študentom, že

 matematika môže byť aj zábavná, zaujímavá a hlavne dôležitá v praxi.