Dotazník pre žiakov

Dotazník pre žiakov - prvý( hodnotenie na ZŠ)
 
Dotazník pre žiakov - druhý (nové hodnotenie)